Davant la situació d’emergència sanitària que estem vivint des de fa 8 setmanes a causa del covid-19, els grups de l’oposició (JUNTS + PSC) de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, considerem que les ideologies han de quedar per darrera de les necessitats dels arenyencs i ens posem a disposició de donar el suport que calgui.

Per això proposen al govern municipal el següent full de ruta per abordar amb les màximes garanties la nova situació que es presenta. Aquest oferiment proposa 3 punts bàsics d’acords: 

 

 • Treballar conjuntament totes les forces polítiques un Pacte Polític per assolir una planificació, coordinació i gestió dels recursos necessaris per definir el Pla de Xoc durant aquest 2020 i 2021.
  La primera fase d’aquest Pactes Polític ha de ser l’elaboració d’un nou pressupost municipal pel segon semestre del 2020, on es reculli les noves accions per front al Pla de xoc i que estiguin dotades econòmicament.
  En una segona fase d’aquest acord podem incloure diferents entitats socials, econòmiques i comitès o sindicats al pacte.
  Aquest pacte polític ha d’incloure el següent, i treballar-ho de forma consensuada:
  • Objectius de l’acord
  • Duració de l’acord
  • Planificació dels recursos tècnics
  • Planificació dels recursos econòmics (nou pressupost pel 2020)
  • Nou model de gestió de la promoció econòmica de la vila
  • Seguiment del pacte

 

 • Dissenyar i elaborar un Pla de xoc per fer front al Covid-19. Aquest pla de xoc ha d’estructurar-se per fases i aquestes fases han d’estar pressupostades i dotades econòmicament, així com contemplades en el nou pressupost municipal.
  Aquest pla de xoc s’ha d’estructurar en les següents fases:
  • Definir els objectius principals del Pla de xoc
  • Definir la duració de totes les ajudes derivades del Pla de xoc
  • Pla d’obertura i desconfinament dels serveis i treballadors de l’ajuntament
  • Reestructuració dels serveis municipals i personal tècnic
  • Obrir finestra única de gestió d’ajudes a la COVID-19
  • Crear fons d’ajudes socials a famílies i persones perjudicades per la pandèmia:
   • Ajudes per lloguers
   • Ajudes per alimentació
   • Ajudes per subministres
  • Crear fons d’ajudes al teixit empresarial, comerç, hostaleria, cultural, treballadors autònoms i emprenedors, que inclogui:
   • Ajuts pels lloguers de locals comercials
   • Ajudes per a subministraments
   • Ajudes per treballadors
   • Ajudes per emprenedors i autònoms
  • Redefinir ajudes i subvencions a entitats arenyenques culturals i esportives
  • Enfortir la marca “Arenys”
  • Pla de comunicació de les ajudes
  • Pla de seguiment i coordinació del Pla de xoc

 

 • Definir un nou model de promoció econòmica de la vila actualitzat als temps que estem i per ser d’ajuda real als nostres vilatans i al nostre teixit empresarial i productiu.
  Aquest nou model estratègic de promoció econòmica s’ha d’estructurar de la següent manera:
  • Definir l’objectiu estratègic de la promoció econòmica de la nostra vila
  • Definir punts forts i febles de la vila
  • Definir els sectors industrials estratègics, així com els sectors tractors
  • Planificació a curt i llarg termini del nou model de promoció econòmica
  • Planificació d’un pla estratègic pel viver d’empreses
  • Creació de diferents plans de formació en àmbits estratègics: innovació, internacionalització, tecnològic,...
  • Implantació d'un nou model d'emprenedoria a mitjà i llarg termini
  • Seguiment i avaluació de la gestió del nou model de promoció econòmica

Per aquest motiu, les forces polítiques de l’oposició ens posem a disposició del govern municipal per a poder fer front com més aviat millor a les conseqüències econòmiques i socials amb propostes reals i efectives. Cal que treballem conjuntament un Pla de xoc i donar respostes ràpides. Ara més que mai cal ser valents i apostar pel màxim consens possible per donar el màxim de confiança a la nostra ciutadania.