Urbanisme

  1. Facilitarem l’accés al Pla dels Frares i al CAP gràcies a la instal·lació d’escales mecàniques.
  2. Fomentarem la construcció d’un altre hotel i/o alberg a la nostra vila
  3. Ampliarem el tanatori per fer-hi una sala de vetlles i un espai per al comiat
  4. Construirem una piscina descoberta amb zona d’esbarjo
  5. Millorarem els actuals passos per accedir al port des de Canalies i el Bareu
  6. Executarem les obres del Rial de Canalies i la Urbanització del Cònsol
  7. Seguirem amb les obres de millora del barri de Sant Elm que no es va acabar amb la Llei de Barris com la remodelació de les baranes, millorar l’accessibilitat per l’entrada d’ambulàncies, retirada del mur del carrer Montplana darrere els blocs, millora de l’enjardinament, etc
  8. Adequarem l’edifici Xifré com a segon ajuntament obrint la segona oficina d’atenció al ciutadà

Desenvolupament a la zona de Stella Maris

Farem una zona verda, millorarem la pista d’skate i farem aparcament pel veïnat

Remodelació i millora de Platja cassà, tenint en compte que és una de les entrades a la nostra vila

Supressió de barreres arquitectòniques a l’actual ajuntament i als diversos edificis públics que ho requereixin

Remodelació total de la Plaça Lloveras