El Dominical 30/10/2016 - Min: 1:41 

Segons el regidor d'Esports nomès ho feien servir 12 persones.

Es va tancar per manca de monitors. Per ara no hi ha cap monitor, i no saben quina solució posar.

Una opció és becar a aquestes persones per poder fer esports.

No han tingut queixes i tampoc els hi han arribat. 

De moment, el gimnàs dels matins resta obert